Infrastructure, urbanisme et mobilité

Dezentraliséierung

Ech fannen et wichteg den Dezentraliséierung Prozess méi ze fuerderen. Ech fannen och wichteg Aarbechtsplazen am Eenzelhandel ausserhalb vun de grousse Ballungszentren ze schaffen. Mer sollte méi eng dezentral Landesplanungspolitik féieren. (Participant - Workshop du 11 mai 2013)

Translation

View Translation

Tags

Voting

2 votes
2 up votes
0 down votes
Idea No. 203