Participation démocratique

E gudde Rot fir d'CHÂMBERWALEN a spéider...

E gudde Rot fir d'CHÂMBERWALEN, a spéider...vläicht scho virun 2030?

 

Gewëss, et si "Châmberwalen", mä jidderee weess jo awer, dass doraus fir d'alleréischt "Regierungswalen" ervirginn, och wann eise Grand-Duc fir d'éischt emol "tranchéiere" muss wien hien als (In-)Formateur fir d'Regierungsbildung asetzt. Mä eise Grand-Duc hält sech jo un d'Constitutioun, an deemno kréie mer jo dann déi demokratesch gewielte Regierung, déi mer verdéngt hunn... Et ass also un eis, de Wieler, dës Walen eescht ze huelen! Z.B. andeems een iwwerleet, wéi sech fréiher Regierunge géintiwwer dem Vollek beholl hunn, a woufir MIR SI gewielt haten.

Wann ech däerf e gesonde Mënscheverstands-Tip mat op de Wee ginn, dann ass et e Kapitel aus "The Way To Happiness. A common sense guide to better living", vum L. Ron Hubbard. Op lëtzebuergesch iwwersat heescht dat: "Glécklech Sinn: De Wee Dohin. Ënnertitel: Gesonde Mënscheverstand als Guide fir besser ze liewen".

Och wann ee mengen däerf, deen Ausschnëtt wär fir manner ziviliséiert Mënschen a Gesellschafte geschriwwen, dann ass nawell een Deel dovun, dee genau op onst Land zoutrëfft.

Dëst kéint och no de Walen nach nëtzlech sinn, virun 2030. Hei also deen Auszuch.

 

"10. ËNNERSTËTZ ENG REGIERUNG, DÉI FIR ALL MËNSCH GEDUECHT ASS AN AM INTERESSI VUN ALL MËNSCH HANDELT.

 

Skrupellos a béisaarteg Mënschen a Gruppe si kapabel d'Muecht vun der Regierung u sech ze rappen, a fir hir eegen Zwecker ze gebrauchen.

 

Eng Regierung, déi eleng vu Mënschen a Gruppen déi nëmmen u sech selwer denken, organiséiert a gefouert gëtt, féiert zu enger kuerzer Liewensdauer vun dëser Gesellschaft. Doduerch geréit d'Iwwerliewe vu jiddem eenzelen a Gefor; et menacéiert esouguer déi, déi versiche se op d'Been ze stellen. D'Geschicht ass voller Beispiller, wou där Regierungen ënnergaange sinn.

Oppositioun géint esou Regierunge féiert gewéinlech zu weidere Gewaltakten.

 

Mä et kann een de Mond opdoen an ofrode wann esou Mëssbräich do sinn. An esou eng Regierung brauch een net aktiv z'ënnerstëtzen. Ouni eppes Verbuedenes ze maachen ass et dach méiglech - andeems een net méi mat hinnen zesummeschafft – fréi oder spéit eng Reform erbäizeféieren.

 

Grad elo wou dësen Text geschriwwe gëtt (1980), gëtt et verschidde Regierungen, déi nëmmen zu Gronn ginn, well hiert Vollek säin Désaccord heemlech ausdréckt, andeems et einfach net matschafft. Dës Regierunge sinn a Gefor: dee klengste Wandstouss am falschen Ablack kéint se ëmgeheien.

 

Anerersäits, wann eng Regierung sech offensichtlech fir d'GANZT Vollek asetzt, net fir spezialiséiert Interesse-gruppen oder fir en Diktator dee geeschteg krank ass, da soll ee se honnert-prozenteg ënnerstëtzen.

 

Et gëtt e Gebitt, dat « Regierung » heescht. An de Schoule gëtt (kuerz) haaptsächlech «instruction civique» geléiert: also nëmmen wéi d'Rechter an d'Flichten am Staat hautdesdags organiséiert sinn

( wéi den heitege Staats-apparat organiséiert ass) . Dat eigentlecht Gebitt «Regierung» ass agedeelt a verschidde Rubriken:

« Economie politique», « Philosophie politique »,

« Pouvoir politique », asw. Dat ganzt Gebitt

« Regierung » a wéi ee regéiert, ka ganz genee a kloer sinn, bal esou wéi eng technesch Wëssenschaft.

 

Wann een interesséiert ass eng besser Regierung ze hunn, eng Regierung déi keng Schwieregkeete verursaacht, da soll ee virschloen, dass dat méi fréi an der Schoul geléiert gëtt. Et kann een och op dësem Gebitt duerch liese villes léieren: 't ass alles net esou schwéier, wann een déi schwéier Wierder am Dictionnaire nosicht.

 

Ëmmerhin, et ass d'Vollek a seng eege Meenungs-vertrieder, déi fir hiert Land schweessen, sech engagéieren a bludden. Eng Regierung kann net bludden - si kann net emol schmunzelen: Si ass nëmmen eng Virstellung, déi d'Leit hunn. Lieweg ass den eenzelne Mënsch – du.

 

Um "Wee fir glécklech ze sinn" virun ze kommen ass eng haart Noss, wann Ënnerdréckung an Tyrannei hir Däischtert driwwer werfen. Et ass bekannt, dass eng ALL-Mënsch-gutt- gesënnte-Regierung, déi fir ALL Mënsch do ass a fir se schafft, dofir suergt, dass d'Leit keng Steng an de Wee geluecht kréien. Mécht se dat, da verdéngt se Ënnerstëtzung."

(Extrait aus "The Way To Happiness" vum L. Ron Hubbard)

 

Gutt Wal.

 

weisenik

Translation

View Translation

Tags

Voting

1 vote
3 up votes
2 down votes
Idea No. 340