Participation démocratique

Méi Eegenverantwortung huelen

Wann d’Leit fraiwelleg kommen solle se och d’Sprooch léieren. 1. Firaussetzung ass eegen Verantwortung ze huelen. De aktuelle Wirtschafts a Politsystem favoriséiert keng Inclusioun a Solidaritéit. Am traité vum Lissabon ass eng europaesch Biirgerinitiativ, zb bei 1 millioun stëmmen muss déi ugehéiert gin. Also u Mëttelen feelt et net, mee et musse een opstoen a seng Meenung soen wann een net mat enger Situatioun d’accord ass a Leit zesumme sichen déi der naemlechter Meenung sinn. Zum Baispill gett déi Biirgerinitiav géint Privatiséierung vum Waasser mat 1 millioun stëmme an eng 2. Iwwert d’Grondakommes. Eise Wirtschaftssystem favoriséiert net Solidaritéit mee trennt se an eng 2 Klassegesellschaft mat Leit déi bezuelten Aarbescht an déi net schaffen/keen Akommes hun. (Un Participant du Workshop du 13 avril 2013).

Tags

Voting

2 votes
2 up votes
0 down votes
Idea No. 55