Etat et services publics

Responsabiliser les politiciens

Ech sin der Meenung dassen Politiker sollen perséinlech haftbar gemeet gin fir dei Décisiounen dei Sie huelen. Als Politiker soll en eng Garantie mussen hannerlosen fir secher ze stellen dassen Sie on bon terme de père de famille handelen, well soss hiert Geld och fort as. Wann Sie mussen handelen wei en den eng Firma huet dann iwwerleed en 2 mol, eis en Geld ausgeet wat en net huet

Translation

View Translation

Tags

Voting

12 votes
13 up votes
1 down votes
Idea No. 143