Title Empower politicians
Description

Ech sin der Meenung dassen Politiker sollen perséinlech haftbar gemeet gin fir dei dei Décisiounen Sie Huelen. Politiker soll als in eng warranty Rasmussen hannerlosen fir dry ze stellen Sie dassen on good terms Father handelen family well soss hiert Geld och as strong. Wann Sie den Rasmussen handelen wei eng Firma huet dann iwwerleed in 2 mol in cis Geld ausget wat net huet