Arts & culture

Sciences et Culture

Zu der Kultur gehéieren och d’Sciencen. Hei zu Lëtzebuerg gëtt enner Kultur d’bildend Künste verstannen an d’Sciencen sin ëmmer ausgeschloss. Zu enger allgemenger Bildung vu jonke Leit gehéieren och d’Sciencen an dat mache mer op deene meeschte Sektiounen net. Déi Jonk Leit sollte sou fréi wéi méiglech mat de wëssenschaftlech Fächer a Kontakt kommen. E Lycée fir d’Wëssenschaft opmachen nom Model vum Sportslycée. Et kéint... more »

Voting

12 votes
13 up votes
1 down votes